с. Алино, ул.
(+359) 884-699-310
info@imenieto.bg

Общи условия

Ако имате въпрос относно вашата резервация или тези условия, моля, посетете нашия уеб сайт www.imenieto.bg и щракнете върху връзката “Свържете се с нас”. Ще ви отговорим възможно най-бързо, като очакваното максимално време за отговор е 5 работни дни.

 

1. Извършване на резервация и документи за самоличност, изисквани при пристигане в комплекса

1.2 Ако резервирате десет или повече стаи за една и съща нощувка, ще считаме това за “Групова резервация”.

1.3 Когато е направена резервация, ще ви издадем номер за потвърждение. Номерът за потвърждение е доказателство, че сме приели вашата резервация. Резервацията няма да бъде обвързваща за еко комплекс “Имението Алино”, докато не ви издадем номер за потвърждение.

1.4 Всяка резервация ще бъде само за еко комплекс “Имението Алино”.

1.5 Вашата резервация не може да се прехвърля. Не можете да прехвърляте или да препродавате вашата резервация (изцяло или отчасти) или да рекламирате или да предлагате по друг начин стая на еко комплекс “Имението Алино”. Ако прехвърлите или препродадете (или се опитате да прехвърлите или препродадете) вашата резервация, ние можем да прекратим вашата резервация и да задържим сумата, заплатена от вас за тази резервация. Всички резервации, които са препродадени или прехвърлени, може да не бъдат зачетени и ние не носим отговорност за това. Също така може да откажем да приемаме бъдещи резервации, направени от вас.

1.6 Трябва да сте сигурни, че името, на което е направена резервацията, е правилно към момента на резервацията, тъй като след това няма да сменим името за резервацията.

1.7 Ние изискваме единствено и можем да приемем само името на един от гостите чрез име на резервация.

1.8 Дори ако направите резервация от името на друго лице, а вие самите не останете в хотела, трябва да спазвате тези условия.

1.9 Трябва да сте на възраст 18 години или повече, за да направите резервация при нас и трябва да сте на възраст 18 години или повече, за да останете сами. Ако клиент пристигне в хотела и е под 18-годишна възраст, на клиента няма да му бъде позволено да остане сам. Може да изискаме документ за самоличност със снимка (шофьорска книжка или паспорт) като доказателство за възрастта и ако клиентът не може да представи това, за да отговори на изискванията на комплекса, можем да прекратим вашата резервация без да възстановим заплатената сума.

2. Плащане

Цени за нощувка

2.1 Цената за всяка стая е публикувана на нашия уеб сайт, в секция “цени” към момента на извършване на вашата резервация по този канал или в случай на телефонна резервация – цената, която ви е съобщена по време на резервацията.

2.2 Цените са за стая за нощувка и включват закуска и други екстри. Възможно е да добавите допълнителни екстри към вашата резервация при извършване на самата резервация или по време на вашия престой.

2.3 Всички промоционални цени или предимства за служителите на еко комплекс “Имението Алино” могат да се използват само в съответствие с условията за тези промоционални цени или предимства и не трябва да се използват от никой, който не е служител на еко комплекс “Имението Алино”, освен ако не посочим изрично, че това е позволено. От всяко лице, което пребивава в еко комплекс “Имението Алино”, което използва такава промоционална цена или предимство, може да бъде поискано да покаже документ за служител и/или документ за самоличност със снимка.

2.4 Запазваме си правото да прекратим всяка резервация, направена на промоционална цена или предимство, която не е в съответствие с тези условия.

2.5 Всички плащания са дължими изцяло в момента на резервацията, освен ако не сме ви съобщили друго.

2.6 Запазваме си правото да прекратим всяка направена резервация, за която не сме успели да получим плащане от клиента на датата на дължимото плащане.

Такса за администриране

2.7 Таксата за администриране, която се основава на валутата на резервацията, се начислява за всеки престой при фиксирана ставка за престоя. Тази такса е свързана с административната страна на всяка резервация и се заплаща определена фиксирана сума, независимо от метода за резервация и механизма на плащане. Таксата за администриране не е включена в посочената цена за стая, тъй като остава непроменена, независимо от това колко нощувки са резервирани.

2.8 Ако вашата резервация не бъде заплатена в пълен размер в момента на резервацията, ще поискаме да ни предоставите данни от дебитна или кредитна карти в момента на резервацията и ние ще таксуваме тази платежна карта за цената на целия престой на резервацията, ако не успеете да се явите. Ще трябва да заплатите при вашето пристигане и трябва да направите това само лично, като използвате платежната карта, използвана от вас за извършване на резервацията.

2.9 Само за Групови резервации: Всички плащания са дължими изцяло в момента на резервацията за групови резервации, направени 28 дни или по-малко преди планираната дата на пристигане и не подлежат на възстановяване. За групови резервации, направени преди повече от 28 дни преди насрочената дата на пристигане, депозит от 10% е дължим изцяло в момента на резервацията и не подлежи на възстановяване, а вие трябва да платите остатъка за вашата групова резервация най-малко 28 дни преди определената дата на пристигане. Ако не получим плащане на пълния остатък до този срок, вашата групова резервация ще бъде анулирана автоматично и заплатените средства няма да бъдат възстановени.

3. Анулиране, промяна, възстановяване на суми и неявяване

Анулиране

3.1 След като сте се настанили в еко комплекс “Имението Алино”, вие не можете да променяте или анулирате съответната резервация.

3.2 Анулирането или промяната на резервацията трябва да бъде направено 5 дни преди първоначално договорената дата за настаняване. След този час вие не можете да анулирате резервацията.

3.3 Ще ви възстановим 70% от парите, които сте заплатили за всички анулирани нощувки, с изключение на таксите за резервация и таксите за администриране.

Групови резервации

3.4 Можете да анулирате напълно цяла групова резервация до 28 дни преди насрочената дата на пристигане, като ни уведомите чрез съобщение в нашия уеб сайт или се свържете с нас по телефона. Вашият депозит от 10% не подлежи на възстановяване, но ние ще възстановим всички допълнителни средства, които сте заплатили (включително за екстри за храни и напитки – всички останали екстри не подлежат на възстановяване), с изключение на такси за резервация. Ако анулирате групова резервация 28 дни или по-малко преди датата на вашето планирано пристигане, ние няма да осигурим възстановяване на средствата, заплатени за стаята(-ите), както и за всички допълнителни екстри, закупени при резервацията или такса за резервация.

Неявяване

3.6 Ако не пристигнете в хотела на определената дата за пристигане, ще бъдете считано за “неявил се” и вашата резервация ще бъде анулирана, а съгласно нашите правила за анулиране не се възстановяват изплатени средства на клиента.

Допълнителни нощувки

3.7 Можете да добавите допълнителни нощувки към вашата групова резервация в зависимост от наличността. Моля, имайте предвид, че можете да добавите нощувки само след първоначалната дата на вашето заминаване (чрез уеб сайта).

Процес на възстановяване на средства

3.8 Когато възстановените средства се изплащат в съответствие с нашите Общи условия, ние ще извършим възстановяване на средствата само по платежната карта, която сте използвали за извършване на резервацията. Ако анулирате вашата резервация преди да се настаните, в съответствие с тези условия ние обикновено ще възстановим заплатената сума в рамките на 10 дни от анулирането. Ако съкратите вашата резервация по време на вашия престой, в съответствие с тези условия ние обикновено ще възстановим заплатената сума в рамките на 10 дни от последния ден на първоначалната резервация.

3.9 Ако не успеете да заплатите, когато от вас се изисква това или нарушите тези условия, ние можем да анулираме вашата резервация незабавно, като ви уведомим за това (включително по имейла).

3.10 Ако събитие, което е извън наш контрол, има вероятност да ни попречи да извършим вашата резервация, можем да анулираме вашата резервация като ви уведомим за това (по имейл) и ще възстановим в пълен размер всички извършени от вас плащания във връзка с тази резервация по платежната карта, която сте използвали, за да направите резервацията, включително плащания за всички екстри и такси за резервация.

4. Пристигане, заминаване и преместване

4.1 Можете да се настаните след 14 часа на насрочената дата за пристигане, освен ако не сте закупили екстра за ранно настаняване заедно с вашата резервация или директно в хотела, което винаги зависи от наличността.

4.2 Трябва да освободите стаята преди часа, посочен във вашия имейл за потвърждение на насрочената дата на отпътуване, освен ако не сте закупили екстра за късно освобождаване заедно с вашата резервация или директно в хотела, което винаги зависи от наличността. Ако не освободите стаята до 12:00 ч., тогава може да ви таксуваме допълнително.

5. Вашият престой – изискванията спрямо вас и другите членове на вашата резервация

Достъпност

1. Нямате право да превишавате максимално определената заетост за вида стая, която сте резервирали. Максималната заетост е посочена по-долу. Необходимо е да се свържете директно с хотела за потвърждение на наличността на детски легла и размера на стаята.

Семейни стаи

Максималният брой на гостите е 3-4 (включително бебета и деца)

Двойни стаи

  • 2 възрастни; или
  • 1 възрастен и 1 дете (под 16 годишна възраст)Стая за двама
  • 2 възрастни; или
  • 1 възрастен и 1 дете (под 16 годишна възраст)Единични стаи
  • Само 1 възрастен

2. Не е позволено на лица под 18-годишна възраст да остават сами в нашия комплекс. Не трябва

да оставяте лица под 18-годишна възраст без надзор във стаята или в общите помещения.

3. Ще се опитаме да ви окажем съдействаме за специални изисквания, но всички резервации на стаи зависят от наличността.

4. Може да се наложи смяна на стаите, ако правите резервация или резервации, за престои в комплекса за 28 или повече последователни дни. Ако откажете да направите това, може да прекратим вашата резервация.

5. Когато правите резервация, вие приемате да не използвате комплекс “Имениео Алино” или неговите помещения за извършване на търговска дейност или дейност, насочена към получаване на печалба, без предварително писмено съгласие от управителите на коплекс “Имението Алино”. Можем да прекратим вашата резервация, акопреценим, че сте нарушили тази клауза.

6. Пушенето е забранено във всички стаи и общи помещения, с изключение на определените зони за пушене извън комплекса. Ако нарушите тази клауза, имаме право да прекратим вашата резервация.

7. Не трябва да внасяте в нашите помещения никакви потенциално опасни или други опасни предмети.

8. Не трябва да повреждате или да смущавате работата на предмети, които са наша собственост. Ако направите това, можем да прекратим вашата резервация. Трябва незабавно да ни съобщите за всяка щета по нашия хотел или имущество. Ние можем да поискаме незабавно погасяване на нанесените щети по време на вашия престой или да дадем указания на трета страна, която да се свърже с вас след вашия престой, за да възстановите направените от нас разходи за ремонт, замяна или специализирано почистване, ако сте нанесли щети по нашия комплекс или имущество. По ваше желание, ние ще изпратим разбивка на тези разходи на адреса, използван за резервацията.

9. Нямате право да смущавате други гости или нашия персонал, включително, но не само чрез вдигане на шум.

10. Всички ключове от стаите трябва да ни бъдат върнати при вашето напускане на хотела. Ако не направите това, можем да ви таксуваме за резервен ключ или ключалка, ако това е необходимо. В случай, че ключ не бъде върнат след напускане, нашата молба е да се свържете с хотела, за да уговорите възможност за връщане на ключа.

11. Ако не спазвате посочените по-горе правила, по време на вашия престой в нашия комплекс ние можем да прекратим вашата резервация и да ви помолим да напуснете хотела веднага и можем да задържим всички средства, които са ни заплатени за тази резервация. Ако преценим, че неспазването от ваша страна е достатъчно сериозно, ние можем да откажем да приемаме бъдещи резервации от вас.

12. Вашата отговорност: Ако вие или някой член от вашата резервация причини щета или загуба от какъвто и да е вид на нас или на други гости, включително, но не само, както е описано в точка 6 (Тютюнопушене) по-горе, вие ще носите отговорност за тази щета или загуба и от вас, като лицето което е направило резервацията, ще се изисква да заплатите разходите по възстановяване на нанесените щети на територията на комплекс “Имението Алино”.

6. Екстри

6.1 Предлагаме определени екстри, когато правите резервация. За повече подробности относно екстрите, моля свържете се с нас.

6.2 Цената на стаята изключва допълнителни екстри, освен ако изрично не сме ги договорили с вас като част от вашата резервация.

6.3 Екстри могат да се закупят след като сте направили резервация в зависимост от таксата на резервацията. Ако закупите екстри директно в хотела по време на вашия престой, това няма да доведе до начисляване на такса за резервация

6.4 Екстрите винаги зависят от наличността.

6.5 Ако сте поръчали екстри за храна и напитки заедно с вашата резервация и те не са налични при пристигане в хотела, ние ще ви възстановим цената, която сте платили за тези екстри.

6.6 Цената на екстрите за храна и напитки се възстановява само в съответствие с тези условия.

6.7 Ние няма да прехвърлим екстри към друга резервация и екстри не могат да се анулирана, освен ако свързаната с тях резервация не бъде анулирана и средствата за нея бъдат възстановени. Моля, направете справка с раздел 3 по-горе за повече подробности относно анулирането и възможностите за възстановяване на средства, заплатени за екстри.

8. Общи положения

8.1 Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Моля, отделете време, за да прочетете нашата Декларация за поверителност, тъй като тя съдържа важни условия, които отнасят до вас. Като предоставяте лични данни във връзка с дадена резервация, вие давате вашето съгласие за такава обработка от свое име и от името на всеки клиент, който пребивава при нас в рамките на тази резервация.

8.2 Изменения на тези условия: Запазваме си правото да променяме тези условия, а условията, валидни за вашата резервация са тези, които са в сила към датата на резервацията.

8.3 Законни права: Ако сте отделен потребител, вие имате определени законни права. Ако някое от тези условия противоречи на законно право или законът се промени и вашите законни права се променят, тогава законните права ще имат предимство пред тези условия.

8.4 Събития извън наш разумен контрол: Ние няма да нарушим тези условия и не носим отговорност за неспазване на някое от нашите задължения по отношение на вашата резервация (като например осигуряване на стая(и) и/или други продукти и/или услуги и/или екстри) поради някое нежелано събитие, действие, пропуск или злополука, което възникне, което е извън нашия разумен контрол, включително, но не само, наводнения, земетресения, екстремни неблагоприятни метеорологични условия, природни бедствия, други стихийни бедствия, терористични актове, частична или пълна отмяна или забавяне на голяма публична проява, прекъсване или пожар (освен по подразбиране) или авария на (освен по подразбиране) мрежа за електроснабдяване, газ, вода или друга комунална услуга, машини и съоръжения, компютри, превозни средства или рухване на строителни конструкции. Ако събитие, което е извън наш контрол, има вероятност да ни попречи да извършим вашата резервация, можем да анулираме вашата резервация като ви уведомим за това (по имейл) и ще възстановим в пълен размер всички извършени от вас плащания във връзка с тази резервация по платежната карта, която сте използвали, за да направите резервацията, включително плащания за всички екстри и такси за резервация.

8.5 Оплаквания, въпроси и спорове: Ако искате да подадете оплакване или да имате въпрос относно вашата резервация, моля, щракнете тук, за да се свържете с нас като използвате връзката “Свържете се с нас” на нашия уеб сайт. Ще ви отговорим възможно най-бързо – обикновено в рамките на 4 работни дни. Имайте предвид, че всяко решение може да не е задължително и че нито ние, нито вие сте задължени да участвате в разрешаването на онлайн спорове.

Нашата отговорност

8.6 Няма да носим отговорност за загуби, които не са причинени от нарушаване на тези условия от нас, неспазване на наши задължения съгласно приложимото законодателство или от наша небрежност. Също така няма да носим отговорност за загуби, които не са били предвидими и за двете страни по време на изготвянето на договора. Загубата е предвидима, ако е очевидно, че това ще се случи или ако към момента на изготвяне на договора както ние, така и вие сте знаели, че това може да се случи – например, ако сте го обсъждали с нас по време на извършване на резервацията.

8.7 Желаем да осигурим безопасна и сигурна среда за вашия престой и при необходимост ще вземем съответни мерки за сигурност. Ако по време на вашия престой възникне произшествие, водещо до кражба, загуба или повреда на ваше имущество, ние ще извършим вътрешно разследване.

Ако загубата е причинена поради небрежност от страна на клиента или от природно бедствие (като наводнение), нашата отговорност ще се ограничи до максималните суми.

8.8 По отношение на всички загуби, които не подлежат на максимална отговорност съгласно клаузата 8.7 или не са обхванати от съответното законодателство, нашата цялостна отговорност към вас за някоя и всички загуби няма да надвишава повече от два пъти общата цена за пребиваване, по която ви таксуваме за вашата резервация. Ако вашата резервация включва няколко различни цени за пребиваване, ще се използва усредената цена.

8.9 Няма да носим отговорност при никакви обстоятелства за загуба или повреда на превозни средства, с които сте се пристигнали в хотела или за оставено в тях имущество, независимо дали са паркирани на паркинг, свързан с комплекса или не.

8.10 Права на трети страни: Този договор е между вас и нас. Никое друго лице няма право да прилага каквото и да е от неговите условия.

8.11 Законодателство: Тези условия и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези условия, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, възникващи от или свързани с тези условия или извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с тези условия, са предмет на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

9. Информация за нас и как да се свържете с нас

9.1 За резервации за еко комплекс “Имението Алино”, чието седалище е с адрес: с. Алино, Жилищна сграда, ПИ No УПИ 11-582, ап. кв.25. (Индент. номер на компания 203710783, Номер по ДДС BG 203710783).

10. Бисквитки

10.1 Уебсайтът на еко комплекс “Имението Алино”, imenieto.bg не използва “бисквитки” на нашите уеб страници.

12. ПРОМЕНИ В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Еко комплекс “Имението Алино” си запазва правото да отменя, изменя или променя разпоредбите и съдържанието, съдържащи се в уеб сайта на imenieto.bg и/или да променя, изменя, променя или допълва тези Общи условия по всяко време без предизвестие. Ще бъдете уведомени за всички промени в настоящите Общи условия, когато те са представени на уебсайта на imenieto.bg. Моля, проверявайте редовно уеб сайта на еко комплекс “Имението Алино” за актуализации на настоящите Общи условия.

Контактна форма

Посетете  луксозен еко комплекс “Имението Алино”

Направете своята резервация сега