с. Алино, ул.
(+359) 884-699-310
info@imenieto.bg

Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни

  1. Съгласен(-на) съм “Прима Ленд Груп” АД, под наименованието “Имението Алино” да обработва личните ми данни както следва: име и фамилия, адрес на електронна поща, мобилeн номер, както и всякакви други лични данни, коитодоброволно съм ѝ представил, до колкото същите са необходими за резервация в еко комплекс “Имението Алино” направена през уебсайта на www.imenieto.bg и/или по телефона и предвидените в тази връзка задължения.
  2. Информиран съм и съм съгласен личните ми данни, определени в т.1 по-горе, да бъдат обработвани от “Имението Алино” за следните цели:2.1. Изпращане на електронни съобщения и дейности по информиране на потребителите, направили запитване чрез контактната форма и/или попълнили формата за резервация и запазили дати да престой в Еко комплекс “Имението Алино”
  3. Информиран съм от “Прима Ленд Груп” АД, под наименованието “Имението Алино” и съм съгласен, че:

3.1. Документи и материали, създадени с целта по т. 2 по-горе и съдържащи мои лични данни, могат да бъдат предоставяни на съдилища, държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и други институции, лица, осъществяващи публични функции, и други лица и/илиинституции, да стават достояние на защитници и представители на насрещнистрани по дела, споразумения, преговори и др., на съдии, други магистрати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни служители, експерти, консултанти, стажанти и др., а в случай на публикуването им в публично достъпни регистри – и на неограничен кръг от трети лица.

  1. Информиран съм и съм съгласен всяка кореспонденция, осъществена чрез електронна поща, между мен и еко комплекс “Имението Алино” за целите на сътрудничеството ни, достъпно на адрес http://www.imenieto.bg да се счита изцяло за информация, до която ”Имението Алино” има право да осъществява достъп, да архивира, съхранява и използва.
  2. Информиран съм от, че:

5.1.  имам право на достъп до своите лични данни, обработвани от “Прима Ленд Груп” АД, под наименованието “Имението Алино”, чрез подаване на писмено заявление до info@imenieto.bg;

5.2.  имам право на заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;

5.3.  имам право безплатно и по всяко време да възразя срещу обработването на личните ми данни;

5.4.  имам право да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това.

 

Контактна форма

Посетете  луксозен еко комплекс “Имението Алино”

Направете своята резервация сега