с. Алино, ул.
(+359) 885-999-999
info@imenieto.bg

1. Можете да се настаните след 14 часа на насрочената дата за пристигане, освен ако не сте закупили екстра за ранно настаняване заедно с вашата резервация или директно в хотела, което винаги зависи от наличността.

2. Трябва да освободите стаята преди часа, посочен във вашия имейл за потвърждение на насрочената дата на отпътуване, освен ако не сте закупили екстра за късно освобождаване заедно с вашата резервация или директно в хотела, което винаги зависи от наличността. Ако не освободите стаята до 12:00 часа, тогава може да ви таксуваме по полугъвкава тарифа в този момент за една нощувка престой за съответната стая (и).

3. Имаме правила за преместване. Ако при пристигане няма свободна стая, ние се ангажираме:

  • Да ви осигурим стая и в зависимост от наличността на еквивалентни екстри, които сте резервирали
  • Да ви осигурим стая в хотел на друга компания и да заплатим разумната цена за превоз до този алтернативен хотел или всички приложими такси за паркиране; или по ваше желание или, ако според нас не съществува подходяща алтернативна възможност за настаняване в хотел – да анулираме вашата резервация и да ви възстановим всички суми, които сте заплатили предварително за неналичната стая(и), включително свързаните с нея екстри за храни и напитки.

4. Ако искате да заплатите при вашето пристигане в хотела и е следван горепосочния процес, ние все пак ще приемем заплащане на цената на резервацията и всички предплатени екстри, но допълнителните разходи над първоначалната цена на резервацията ще бъдат покрити от нас (т.е. разликата в цените на стаите, разумните разходи за превоз и таксите за паркиране).

Анулиране

3.1 След като сте се настанили в “Имението Алино”, вие не можете да променяте или анулирате съответната резервация.

3.2 Анулирането или промяната на резервацията трябва да бъде направено 5 дни преди първоначално договорената дата за настаняване. След този час вие не можете да анулирате резервацията.

3.3 Ще ви възстановим 70% от парите, които сте заплатили за всички анулирани нощувки, с изключение на таксите за резервация и таксите за администриране.

Гъвкави цени на резервации:

3.4 Тъй като резервациите с гъвкави цени са с отстъпка, плащанията, направени за тези резервации, не се възстановяват.

Групови резервации

3.5 Можете да анулирате напълно цяла групова резервация до 28 дни преди насрочената дата на пристигане, като ни уведомите чрез нашия уеб сайт, чрез контактната форма в секция “Контакти”. Вашият депозит от 10% не подлежи на възстановяване, но ние ще възстановим всички допълнителни средства, които сте заплатили (включително за екстри за храни и напитки – всички останали екстри не подлежат на възстановяване), с изключение на такси за резервация. Ако анулирате групова резервация 28 дни или по-малко преди датата на вашето планирано пристигане, ние няма да осигурим възстановяване на средствата, заплатени за стаята(-ите), както и за всички допълнителни екстри, закупени при резервацията или такса за резервация.

3.6 Можете да направите някои промени във вашата групова резервация до 28 дни преди насрочената дата на пристигане, при условие че вашата резервация не се намали под шест стаи на вечер. Ако желаете да намалите броя на стаите под шест, ще трябва да отмените груповата резервация като цяло, като следвате процедурата “Анулиране” по-горе и трябва да направите нова резервация.

3.7 Можете да добавите допълнителни нощувки към вашата групова резервация в зависимост от наличността. Моля, имайте предвид, че можете да добавите нощувки само след първоначалната дата на вашето заминаване.

Неявяване

3.8 Ако не пристигнете в хотела на определената дата за пристигане, ще бъдете считано за “неявил се” и вашата резервация ще бъде анулирана, а съгласно нашите правила за анулиране не се възстановяват изплатени средства на клиента.

Процес на възстановяване на средства

3.9 Когато възстановените средства се изплащат в съответствие с нашите Общи условия, ние ще извършим възстановяване на средствата само по платежната карта, която сте използвали за извършване на резервацията. Ако анулирате вашата резервация преди да се настаните, в съответствие с тези условия ние обикновено ще възстановим заплатената сума в рамките на 10 дни от анулирането. Ако съкратите вашата резервация по време на вашия престой, в съответствие с тези условия ние обикновено ще възстановим заплатената сума в рамките на 10 дни от последния ден на първоначалната резервация. Ако сте индивидуален потребител, вашите законни права не се засягат. 3.10 Ако не успеете да заплатите, когато от вас се изисква това или нарушите тези условия, ние можем да анулираме вашата резервация незабавно, като ви уведомим за това (включително по имейла).

3.11 Ако събитие, което е извън наш контрол, има вероятност да ни попречи да извършим вашата резервация, можем да анулираме вашата резервация като ви уведомим за това (по имейл) и ще възстановим в пълен размер всички извършени от вас плащания във връзка с тази резервация по платежната карта, която сте използвали, за да направите резервацията, включително плащания за всички екстри и такси за резервация.

1. Нямате право да превишавате максимално определената заетост за вида стая, която сте резервирали. Максималната заетост е посочена по-долу. Необходимо е да се свържете директно с хотела за потвърждение на наличността на детски легла и размера на стаята.

Семейни стаи

Максималният брой на гостите е 3-4 (включително бебета и деца)

Двойни стаи

  • 2 възрастни; или
  • 1 възрастен и 1 дете (под 16 годишна възраст)

Стая за двама 

  • 2 възрастни; или
  • 1 възрастен и 1 дете (под 16 годишна възраст)

Единични стаи

  • Само 1 възрастен

2. Не е позволено на лица под 18-годишна възраст да остават сами в нашия комплекс. Не трябва да оставяте лица под 18-годишна възраст без надзор във стаята или в общите помещения.

3. Ще се опитаме да ви окажем съдействаме за специални изисквания, но всички резервации на стаи зависят от наличността.

4. Може да се наложи смяна на стаите, ако правите резервация или резервации, за престои в комплекса за 28 или повече последователни дни. Ако откажете да направите това, може да прекратим вашата резервация.

5. Когато правите резервация, вие приемате да не използвате комплекс “Имениео Алино” или неговите помещения за извършване на търговска дейност или дейност, насочена към получаване на печалба, без предварително писмено съгласие от управителите на коплекс “Имението Алино”. Можем да прекратим вашата резервация, акопреценим, че сте нарушили тази клауза.

6. Пушенето е забранено във всички стаи и общи помещения, с изключение на определените зони за пушене извън комплекса. Ако нарушите тази клауза, имаме право да прекратим вашата резервация.

7. Не трябва да внасяте в нашите помещения никакви потенциално опасни или други опасни предмети.

8. Не трябва да повреждате или да смущавате работата на предмети, които са наша собственост. Ако направите това, можем да прекратим вашата резервация. Трябва незабавно да ни съобщите за всяка щета по нашия хотел или имущество. Ние можем  да поискаме незабавно погасяване на нанесените щети по време на вашия престой или да дадем указания на трета страна, която да се свърже с вас след вашия престой, за да възстановите направените от нас разходи за ремонт, замяна или специализирано почистване, ако сте нанесли щети по нашия комплекс или имущество. По ваше желание, ние ще изпратим разбивка на тези разходи на адреса, използван за резервацията.

9. Нямате право да смущавате други гости или нашия персонал, включително, но не само чрез вдигане на шум.

10. Всички ключове от стаите трябва да ни бъдат върнати при вашето напускане на хотела. Ако не направите това, можем да ви таксуваме за резервен ключ или ключалка, ако това е необходимо. В случай, че ключ не бъде върнат след напускане, нашата молба е да се свържете с хотела, за да уговорите възможност за връщане на ключа.

11. Ако не спазвате посочените по-горе правила, по време на вашия престой в нашия комплекс ние можем да прекратим вашата резервация и да ви помолим да напуснете хотела веднага и можем да задържим всички средства, които са ни заплатени за тази резервация. Ако преценим, че неспазването от ваша страна е достатъчно сериозно, ние можем да откажем да приемаме бъдещи резервации от вас.

12. Вашата отговорност: Ако вие или някой член от вашата резервация причини щета или загуба от какъвто и да е вид на нас или на други гости, включително, но не само, както е описано в точка 6 (Тютюнопушене) по-горе, вие ще носите отговорност за тази щета или загуба и от вас, като лицето което е направило резервацията, ще се изисква да заплатите разходите по възстановяване на нанесените щети на територията на комплекс “Имението Алино”.

Контактна форма

Посетете  луксозен еко комплекс “Имението Алино” 

Направете своята резервация сега